English (United Kingdom)Serbian (Latin)

Sredstva za čišćenje

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RASHLADNIH SISTEMA, KOMPRESORA, KLIMA I GREJNIH UREĐAJA

Kompletan program sredstava za čišćenje američkog proizvođača Rector seal u oblasti klimatizacije i grejanja.

Sredstva za čišćenje isparivača i kondenzatora rashladnih sistema i klima uređaja

-CLEAN-N-SAFE™ je bezkiselinsko, nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i vazduhom hlađenih kondenzatora. Efikasno čisti i uklanja nečistoću i masnoću sa isparivača. Sigurno je za upotrebu i ekološki prihvatljivo. Biorazgradivo je i predstavlja vrlo malu opasnost za životinje, biljni i vodeni svet. Ne oštećuje lamele, okolne metale, pokrovne materijale, HVAC ili drugu opremu . Može se koristiti kao koncentrat ili razređen s vodom, zavisno o stepenu koncentracije i potrebnoj brzini čišćenja. Razređen sa vodom koristi se za čišćenje spirala isparivača.


- FOAM-A-COIL™ je biorazgradivo bezkiselinsko penušavo sredstvo za čišćenje isparivača ,vazduhom hlađenih kondenzatora, vazdušnih filtera, opreme za kondicioniranje vazduha i mehaničke opreme. Na raspolaganju je i kao aerosol za prozorske jedinice, ledomate i male hladnjake. Trenutačno odstranjuje nečistoću, ulje, masnoću i prašinu. Ne zahteva nikakvu specijalnu ventilaciju i biološki je razgradiv. Ublažava probleme visokog pritiska na pregrejanim kompresorima, sprečava preuranjeno kvarenje opreme, povećava efikasnost opreme i smanjuje utrošak energije i druge troškove. Sadrži nekorozivne hemikalije i ako se koristi u skladu s uputstvom neškodljiv je za sve metale, uključujući aluminijum.

- Renewz je biorazgradivo bezkiselinsko sredstvo za čišćenje i izbeljivanje lamela (peraja) vazduhom hlađenih kondenzatora. Svojom aktivnom penom diže i odstranjuje tvrdokorne mrlje, katran, nečistoću, oksidni film, uključujući i slojeve kuhinjske masnoće koja se pojavljuje na spiralama kondenzatora koje nalazimo u restoranima. Isto tako delotvorno uklanja mrlje od nikotina sa filtera za vazduh. Ostavlja aluminijske površine ne samo svetlim i sjajnim, nego ih i kompletno čisti za manje od pet minuta. Ako se upotrebljava prema uputstvu može se bez ikakvih posljedica, nanositi na površine od aluminija, bakra i nerđajućeg čelika . Očišćenu površinu štiti od korozije.

Kompletan program za dezinfekciju i dugotrajnu zaštitu klima uređaja


- Coil Disifectant je sredstvo za uništavanje klica, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa. Namenjeno je za vazdušne kanale, izmenjivače,opremu za filtriranje vazduha, te većini drugih tvrdih površina. Ovo sredstvo uništava bakterije koje izazivaju oboljenja. Na ekonomičan način osigurava jedinstveno bezkiselinsko čišćenje. Može se upotrebljavati u bolnicama, stanovima, zubarskim ordinacijama, staračkim domovima, dečjim vrtićima, restoranima, sportskim objektima, prometnim terminalima, hotelima, fabrikama, poslovnim zgradama i automobilima.Može se nanositi na sve površine od nerđajućeg čelika, plastike, metala, drva, popločane ili emajlirane površine.- Guardian je dizajniran za sprečavanje rasta i razmnožavanja bakterija, između dva čišćenja. Njegova jedinstvena formula uništava mikroorganizme koji mogu uzrokovati bolesti i neugodne mirise i deluje do šest meseci. Koristi se za zaštitu površina klima između dva čišćenja. Na tretiranoj površini stvara tanki, u vodi netopivi sloj. Nakon pranja i dezinfekcije omogućava da površina ostane na duže vreme I mikrobiološki čišta.

Sredstva za tretman ulja rashladnih kompresora: za neutralizaciju ulja, detekciju i određivanje vrste ulja kod rashladnih kompresora


- ACID-AWAY ® je jedinstveno, patentirano hemijsko sredstvo za neutralizaciju kiseline u kompresorima i rashladnih uređaja, u kojima je opaženo delovanje kiseline, ili porast sadržaja kiseline. Sredstvo brzo kruži u sastavu i hemijski neutralizuje kiseline koje se uvek pojavljuju kad dođe do pregorevanja. Jednom neutralizovana kiselina više ne može nastaviti svoje korozivno delovanje i uzrokovati dalja pregorevanja. Koristi se ya kompresore sa mineralnim ulje. Štedi vrieme i novac sprečavajući skupe zastoje zbog kvarova na kompresoru izazvanih delovanjem kiseline. Neškodljiv i jednostavan za upotrebu.


- ACID-AWAY FOR POE je sredstvo za sprečavanje pregorevanja kompresora delotvornim uklanjanjem kiseline koja se javlja u poliesterskim uljima u sistemima za hlađenje. Bezopasno i jednostavno se primenjuje kod svih veličina hermetičkih ili poluhermetičkih kompresora koji koriste poliestersko ulje. Brzo cirkuliše kroz čitav sistem i u potpunosti eliminiše kiselinu iz sastava bez štetnih posljedica obično nakon samo jednog tretmana. Štedi vreme i novac sprečavajući skupe zastoje zbog kvarova na kompresoru izazvanih delovanjem kiseline. Neškodljiv i jednostavan za upotrebu.


- ACID DETECTOR™ je komplet za testiranje, namenjen za uporebu na terenu, pomoću kojeg se otkriva kiselina u uljima koja se koriste u rashladnim uređajima. Tim sredstvom se brzo i tačno utvrđuju i najmanji tragovi kiseline u svim sistemima sa mineralnim rashladnim uljima. Tačno i brzo otkriva prisutnost kiselina. Jednostavno se upotrebljava. Štedi vrijeme i novac.


- ACID DETECTOR™ FOR POE je sredstvo za otkrivanje kiseline u kompresorima koji rade u rashladnim sistemima sa poliesterskim uljima. Dizajniran je za upotrebu na terenu. Brzo i tačno otkriva nedozvoljenu vrednost kiselina u sintetičkim uljima. Jednostavno koristi i brzo otkriva kiseline bez čekanja na laboratorijske analize.


- OIL-ID™ je terenski komplet za testiranje, pomoću kojeg se jednostavno i brzo prepoznaje vrsta rashladnog ulja koje se koristi kod rashladnih uređajima. Ovaj jeftin proizvod reći će vam nakon nekoliko sekundi da li je ulje koje se koristi poliestersko (POE) ili ne. Brza i jeftina metoda za određivanje vrste ulja. Jednostavna upotreba. Štedi novac i vreme. Izbegavaju se skupe greške uzrokovane mešanjem sintetskih i mineralnih ulja. Može se upotrebiti sa svim tipovima rashladnog ulja za proveru pre svakog dodavanja rashladnog ulja.

Sredstva za čićenje rashladnih i klima uređaja u području hrane

- CoolSafe® je sredstvo za čišćenje kondenzatora i isparivača rashladnih i klima uređaja,čija formula ukanja sve uobičajene nečistoće, tj. ostatke organskih materijala uz minimalnu opasnost za korisnika. Sredstvo je dovoljno blago da se može koristiti u vrlo osetljivim prostorima za pripremu, spremanje i rukovanje hranom. Idealan je za korištenje kod staklenih vitrina za hlađenje hrane, velikih hladnjaka i zamrzivača. Takođe je idealan za čišćenje izmjenjivača kod klima uređaja u restoranima i kuhinjama. U sastavu je od prirodnih kiselina koje su dozvoljene za prehrambene proizvode.

- Drainsafe je sredstvo za odčepljivanje odvoda kod rashladnih sredstava. Izrađen je tako da brzo otapa sve nakupine prljavštine i biološke naslage.
Navedene materije su uobičajene u odvodima kondenzatora kod hladnjaka za mlečne proizvode, a koje mogu uzrokovati blokiranje odvoda i širenje bakterija. Prihvatljiv za upotrebu u odvodima i u blizini područja gde se obrađuje hrana.

Sredstva za uklanjanje kamenca i za tretman vodene strane komercijalnih sistema hlađenja


- LIQUID DISCALIT TM je svenamensko otapalo kamenca za upotrebu kod opreme za hlađenje i grejanje. Sadrži patentirane dodatke koji sprečavaju koroziju i penjenje. Indikator boje pokazuje jačinu (snagu) proizvoda. Koristi za odstranjivanje kamenca i rđe u grejačima vode, rashladnim tornjevima, kondenzatorima, ventilatorima, pumpama, kompresorima, odvodima i spiralama grejača. Sigurno sredstvo za upotrebu na bakru, čeliku, gumi i plastici. Indikator boje će pokazati koliko je LIQUID DESCALIT-a potrebno i kada je posao završen. Boja mešavine: Žuta – rastvor u punoj jačini, Zelena - rastvor u srednjoj jačini, Plava - dodajte više DESCALITA-a - slaba jačina.

 

RENEWZ

CLEAN-N-SAFE

FOAM-A-COIL

COIL DISINFECTANT

NAJBOLJE KORISTITI ZA

SPIRALE KONDENZATORA

SPIRALE ISPARIVAČA

ZRAČNI FILTERI

MALI KONDENZATORI I FANS

MOTORI I RELEJI

OPREMA ZA GRIJANJE

NAJBOLJE ODSTRANJUJE

ULJE I MASNOĆU

MASNOĆU ZA KUHANJE

NASLAGE MINERALA, SOLI I KAMENCA

KOROZIJU I OKSIDE

NEČISTOĆU

PRAŠINU

BUBE

MRLJE OD TRAVE

MRLJE OD DUHANA

GLAVNA SVOJSTVA

STVARANJE PJENE

DAJE SJAJ

NIJE POTREBNO ISPIRATI

NIJE OPASNO KOD PRIJEVOZA

BIOLOŠKI RAZGRADIVO

DEZINFICIRA