English (United Kingdom)Serbian (Latin)

Program za čišćenje izmenjivača Alfa-Laval

NOVO !!! NOVO !!! NOVO !!!

 

Program za čišćenje izmenjivača Alfa-Laval

Čest problem sa radom izmenjivača je pojava naslaga na površinama koje su namenjene za prenošenje toplote. Alfa Laval nudi širok spektar sredstava za čišćenje koja su pogodna za uklanjanje velike većine različitih naslaga. Ova sredstva su namenski razvijena za upotrebu kod izmenjivača toplote. Sva sredstva za čišćenje Alfa Laval su laboratorijski ispitana i uz pravilnu upotrebu ne oštećuju ploče, zaptivne i vezne elemente. Svako sredstvo se isporučuje sa odgovarajućim uputstvom za rukovanje.

Za minimizaciju vremena čišćenja pločastih izmenjivača koriste se specijalno dizajnirani uređaji “Cleaning-In-Place” (CIP). Ovi uređaji su dostupni u širokom opsegu veličina, sa dodatnim opcijama u vidu mogućnosti reverzibilnog protoka ili protiveksplozione (EX) izvedbe. Mogu se koristiti sa svim tipovima izmenjivača uključujući spiralne, dobošaste i pločaste varijante.

Iz prodajnog programa izdravajamo:

 

ALFA PHOS & ALFA NEUTRA

Alpha Phos je sredstvo za čišćenje na bazi fosforne kiseline, specijalno razvijeno za uklanjanje metalnih oksida, rđe, kalcijum karbonata i ostalih neorganskih naslaga.

Na izmenjivač se povezuje Alfa Laval CIP uređaj i u uređaju se meša AlfaPhos sa vodom. Mešavina se zatim greje i cirkuliše kroz izmenjivač nekoliko sati.

Glavne osobine:

 • AlfaPhos je sredstvo sa osobinom da nije opasno po okolinu i lako je biorazgradivo
 • Testirano u laboratorijama proizvođača Alfa Laval – garantovano ne ošećuje ploče, zaptivne i vezne elemente.
 • Može se koristiti u kombinaciji sa sredstvom AlfaAdd, što omogućava maksimalne rezultate na masnim i zaprljanim površinama i tamo gde se javljaju plesni.
 • AlfaPhos zaustavlja koroziju metalnih površina na izmenjivačima i povezanim elementima.


Alpha Neutra
je alkalno sredstvo specijalno razvijeno za neutralizaciju sredstva AlfaPhos nakon ispiranja, a pre korišćenja izmenjivača.

 

ALFA LAVAL CIP-40

Uređaji za ispiranje Alfa Laval CIP rade na veoma jednostavan način:

 • Alfa Laval CIP uređaj se povezuje na izmenjivač
 • sredstvo za ispiranje se meša sa vodom u rezervoaru
 • rastvor cirkuliše kroz izmenjivač nekoliko sati
 • rastvor se izliva iz izmenjivača
 • CIP uređaj se odvaja od izmenjivača
 • izmenjivač je sada spreman za rad u punom kapacitetu.


Glavne prednosti:

 • Uređaj se priključuje direktno na ulaz i izlaz, čime se eliminiše potreba za otvaranjem izmenjivača i na taj način se smanjuje vreme čišćenja i produžava radni vek izmenjivača
 • Ugrađeni delovi su vrhunskog kvaliteta i sertifikovani CE znakom
 • Ventili za obrtanje smera protoka, koji omogućavaju da se čvrste čestice brzo uklone iz sistema, a takođe se skraćuje vreme rada jer nema potrebe za prepovezivanjem creva.